34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazio-Gizarteko Zerbitzuena eta Merkataritza Elektronikoarena (LSSI-CE) betetzeko, MARTIN ELORZA ALDAYk aditzera ematen du bera dela www.martinelorza.com webgunearen jabea. Aipatu Legearen 10. artikuluan eskatzen denarekin bat etorriz, MARTIN ELORZA ALDAYk ondoko datuen berri ematen du:

Webgune honen jabea MARTIN ELORZA ALDAY da, 34101751L D.N.I. zenb.duna, erakunde-helbidea SAN MARTIN KALEA 13 – 1.an 20005 DONOSTIAn (GIPUZKOA) duena. Enpresarekiko hartu-emanetarako, hau da e-posta helbidea: info@martinelorza.com.

ERABILTZAILEA ETA ERANTZUKIZUNEN ERREGIMENA

MARTIN ELORZA ALDAYren webgunean sartu, nabigatu eta erabiltzeak berorren erabiltzaile izatea dakar; horren bidez, MARTIN ELORZA ALDAYren webgunean nabigatzen denean, onartu egiten dira hemen ezarritako erabilera-baldintza guztiak, betiere kasuan-kasuan nahitaez bete beharreko araudia ezertan kaltetu gabe.

MARTIN ELORZA ALDAYren webguneak oso informazio, zerbitzu eta datu anitzak eskaintzen ditu. Erabiltzaileak bere gain hartzen du webgunearen erabilera zuzena egiteko ardura. Erantzukizun hori ondorengoetara hedatzen da:

  • Erabiltzaileak ematen dituen datuen egiazkotasun eta zilegitasuna MARTIN ELORZA ALDAYk, webguneak eskaintzen dituen eduki edo zerbitzuetara sartzeko, prestatutako formularioetan.
  • MARTIN ELORZA ALDAYk eskainitako informazio, zerbitzu eta datuak hemengo baldintzen, Legearen, moralaren, ohitura onen edo ordena publikoaren aurka edota era batera zein bestera hirugarrenen eskubideak urratzea edo webgunearen funtzionamendua kaltetzea ekar dezakeen edozein eratara erabiltzea.

LOTURETAKO POLITIKA ETA ERANTZUKIZUNEN SALBUESPENA

MARTIN ELORZA ALDAYk ez du bere gain hartzen bere webgunean ezarritako loturen bidez erabiltzailea sar litekeen webguneetako edukiaren ardurarik eta aitortzen du ez duela inoiz aztertuko edo inolako kontrolik egingo sareko beste webguneetako edukiaren gain. Era berean, ez du bermatuko ere loturak baliatuz eskura litezkeen bere jabetzakoak ez diren webguneen erabilgarritasun teknikoa, zehaztasuna, egiazkotasuna, baliotasuna edo legezkotasuna.

MARTIN ELORZA ALDAYk aitortzen du behar diren neurri guztiak hartu dituela, webgunean nabigatzearen ondorioz edonolako kalterik etor ez dakien webgunearen erabiltzaileei. Hori dela-eta, MARTIN ELORZA ALDAY inondik ere ez da erantzule egiten erabiltzaileak Interneten nabigatzeagatik jasan ditzakeen balizko kalteez.

ALDAKETAK

MARTIN ELORZA ALDAYk beretzat gordetzen du, aldez aurretik abisurik eman gabe, bere webguneko edukietan egoki deritzon aldaketak egiteko eskubidea, bai webguneko edukiei dagokienez, bai beraren erabilerako baldintzei dagokienez. Aldaketa horiek webgunearen bidez egin ahalko dira zuzenbidez onarturiko edozein eratara eta nahitaez bete beharrekoak izango dira, webgunean argitaratzen diren bitartean eta hurrengo beste batzuez baliozki aldatzen ez diren bitartean.

DATUEN BABESA

15/1999 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babestekoak (LOPD) ezartzen duenarekin bat etorriz, MARTIN ELORZA ALDAYk zera adierazten die bere webgunearen erabiltzaileei: enpresak webguneko orrietan jarritako formularioen bidez jasotako datu pertsonalak MARTIN ELORZA ALDAYren ardurapeko fitxategi automatizatu batean sartuko direla, alde bien artean sortutako konpromisoak erraztu, bizkortu eta bete ahal izateko asmoz.

MARTIN ELORZA ALDAYk, era berean, aditzera ematen du aukera dagoela sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak erabiltzeko, idatzi bat helbide honetara bidaliz: SAN MARTIN KALEA, 13 1. 20005 DONOSTIA (GIPUZKOA).

Erabiltzaileak MARTIN ELORZA ALDAYri kontrakoa adierazten ez dion bitartean, honek ulertuko du datuok ez direla aldatu; erabiltzaileak hitzematen duela MARTIN ELORZA ALDAYri jakinaraziko diola edozein aldaketa eta MARTIN ELORZA ALDAYk baimena duela horiek erabiltzeko alde bien arteko harremana fidelizatu ahal izateko.

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

MARTIN ELORZA ALDAY berez edo lagapen-hartzaile gisa, bere webguneko jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien jabea da, bai eta bertan jasotzen diren MARTIN ELORZA ALDAYren jabetzako osagaiena ere (nolabait adieraztearren, irudi, soinu, audio, bideo, software edo testuak; marka edo logotipoak, kolore, egitura- eta diseinu-konbinazioak, erabilitako materialen hautaketa, funtzionatzeko, sartzeko eta erabiltzeko behar diren ordenagailuko programak, etab.). Hori dela-eta, jabetza intelektual gisa babestutako lanak izango dira guztiak eta aplikagarri izango zaizkie bai alor honi buruzko Espainiako eta Europar Batasuneko araudia, bai alor honi buruz Espainiak sinatu dituen nazioarteko hitzarmenak.

Eskubide guztiak erreserbatuta. Jabetza Intelektualeko Legean xedatzen denari jarraiki, beren beregiz debekatzen da merkataritza asmoz webgune honetako eduki guztien edo zatien kopia, banaketa eta adierazpena egitea, besteren eskura jartzea barne, edozein euskarri eta baliabide tekniko erabiliz, MARTIN ELORZA ALDAYren baimenik gabe.

Erabiltzaileak hitzematen du errespetatuko dituela MARTIN ELORZA ALDAY jabe den Jabetza Intelektual eta Industrialeko eskubideak. Ikusi ahal izango ditu atari honetako atalak, baita inprimatu, kopiatu eta gorde ere bere ordenagailuko disko gogorrean zein beste edozein euskarri fisikotan, betiere bere erabilera pertsonal eta pribaturako denean bakar-bakarrik. Erabiltzaileak gorde egin beharko du MARTIN ELORZA ALDAYren orrietan jarrita legokeen edozein babes-gailu edo segurtasun-sistema ezabatu, aldatu, saihestu edo manipulatzetik.

LEGEZKO EKINTZAK, APLIKAGARRI DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

MARTIN ELORZA ALDAYk beretzat gordetzen du, era berean, egoki deritzon ekintza zibil edo penalak aurkezteko ahalmena, bidezkoa ez den bere webgunearen eta edukien erabileragatik edota baldintza hauek ez betetzeagatik.

Erabiltzailearen eta prestatzailearen arteko harremana Espainian indarrean eta aplikagarria den araudiaren esanera joango da. Edozein eztabaida sortzen dela, alde biek arbitrajean jarri ahalko dituzte beren arteko gatazkak edo jurisdikzio arruntera jo, horretarako dauden eskumen eta eskuduntzak betez. MARTIN ELORZA ALDAYk GIPUZKOAn du bere bizitokia, Espainian.